Kjell Erik fjernet «mail-til-alle» e-postene fra PLAN Norge

Øie
Kjell Erik Ullmann Øie Generalsekretær i PLAN Norge er glad for tiden hans ansatte nå sparer på å ha færre e-poster ramlende inn i innboksene sine.

E-post var et problem

Kjell Erik er daglig leder i PLAN Norge og jeg spurte han hvordan han gir beskjeder til sine ansatte. Han kunne fortelle at for et halvt år siden hadde de altfor mange e-poster i omløp og hva de har gjort for å løse problemet.

E-postproblemet i PLAN Norge

«For et 1/2 år siden kunne jeg daglig bruke timesvis på å lese og svare på e-post. «Mail-til-alle-lista» var godt brukt, i dag brukes «Mail-til-alle-lista» nesten ikke». Sa Kjell Erik Ullmann Øie Generalsekretær i PLAN Norge.

MÅ e-poster være et hamsterhjul i ideelle organisasjoner?
MÅ e-poster være et hamsterhjul i ideelle organisasjoner?

Løsningen er intranett

Nå har hver ansatt ansvar for å holde seg selv oppdatert.
All viktig informasjon ligger på vårt nye intranett og det er lett å finne tilbake til eldre beskjeder. Derfor kan de ansatte selv bestemme når de ska gå inn og lese beskjedene.

Ansatte får jobbet mer

Nå kan de ansatte konsentrere seg om jobben sin som for eksempel å følge opp et utdanningsprosjekt i Kongo og lese beskjeder når de er ferdig med en oppgave eller har en pause. Hvis du vil se en video om PLANs utdanningsprosjekter i Kongo klikk her.

Hvis du vil lese om PLANs utdanningsprosjekter i Nepal trykk på bildet.
Hvis du vil lese om PLANs utdanningsprosjekter i Nepal trykk på bildet.

Legg inn en kommentar