Blåse liv i fortidens gullkorn

Lars Løvold
Lars
Løvold

Et viktig problem for store organisasjoner er å blåse liv i fortidens gullkorn.

Lars Løvold påpekte dette i et telefonintervju.
Hvordan kan alle de ansatte få den innsikten som kun flere års historie med organisasjonen kan gi?

Les mer om Blåse liv i fortidens gullkorn Blåse liv i fortidens gullkorn