Kjell Erik fjernet «mail-til-alle» e-postene fra PLAN Norge

Øie
Kjell Erik Ullmann Øie Generalsekretær i PLAN Norge er glad for tiden hans ansatte nå sparer på å ha færre e-poster ramlende inn i innboksene sine.

E-post var et problem

Kjell Erik er daglig leder i PLAN Norge og jeg spurte han hvordan han gir beskjeder til sine ansatte. Han kunne fortelle at for et halvt år siden hadde de altfor mange e-poster i omløp og hva de har gjort for å løse problemet.

Les mer om Kjell Erik fjernet «mail-til-alle» e-postene fra PLAN Norge Kjell Erik fjernet «mail-til-alle» e-postene fra PLAN Norge

Blåse liv i fortidens gullkorn

Lars Løvold
Lars
Løvold

Et viktig problem for store organisasjoner er å blåse liv i fortidens gullkorn.

Lars Løvold påpekte dette i et telefonintervju.
Hvordan kan alle de ansatte få den innsikten som kun flere års historie med organisasjonen kan gi?

Les mer om Blåse liv i fortidens gullkorn Blåse liv i fortidens gullkorn

Regnskogfondets 12 nyheter

Bla, bla, bla bla, bla viktig følelsesladet informasjon, bla, bla, bla bla og bla.
Bla, bla, bla bla, bla viktig følelsesladet informasjon, bla, bla, bla bla og bla.

Fargerike beskjeder

Hvordan formidler du en fargerik beskjed så alle ansatte får med seg de fargerike følelsesnyansene i beskjeden istedenfor at følelsene drukner i en sølepytt av små, grå ord i en lysegrå e-post?

Les mer om Regnskogfondets 12 nyheter Regnskogfondets 12 nyheter